Patient kørsel

VBT stiller vores store ekspertise til rådighed for myndigheder med stort kørselsbehov og tilpasser ydelserne individuelt til hver enkelt kundes behov.
Vi kan desuden levere udførlig dokumentation og statistik på alle kørsler med specifikation af servicemålsoverholdelse, antal kørsler, køretider, kilometerberegninger m.v.
Vores service omfatter desuden sparring i forbindelse med udarbejdelse af kørselsstrukturer med fokus på økonomi, funktionalitet og fleksibilitet

Bruger / Elev kørsel

Bruger/elevkørsel udføres typisk for kommuner og omfatter hovedsageligt:

  • Handicap/ældrekørsel
  • Dagcenterkørsel
  • Skolekørsel/specialklassekørsel

VBT udarbejder i tæt samarbejde med udbyderne en transportløsning, der opfylder lokale behov.
Selve transporten varetages af vores erfarne og ansvarsbevidste chauffører.